Thay đổi domain.

Do có sự cố về kĩ thuật của hệ thống domain toàn cầu. Tên miền thienlong-hoanmy.com không thể sử dụng được nữa.

Vì thế chúng tôi quyết định chuyển đổi địa chỉ domain sang domain mới.
Domain mới: Http://thienlong-hm.com