Thiên Long - Hoàn Mỹ
 

Thiên Long Hoàn Mỹ. Open 14h chiều CN 3/3
3-3

✶Chỉ bán pét 48k
✶Không chuyển sinh pét
✶Không mod, buff bẩn, bán point
✶Free ngọc 8 và sử dụng ngọc 9 , không sài ngọc 1
✶Chúng tôi làm việc với phương châm : Không hút máu và kích nạp “
✶Chúng tôi sẽ xin ý kiến góp ý của từng bạn và cho ra 1 server hoàn toàn tuyệt vời để trải nghiệm của ae được tốt hơn
✶Sẽ có server 0 để gộp cho ae nhéTin tức khác

TL Hoàn Mỹ 0 Open . Khởi động event đua top 3-3
Thiên Long Hoàn Mỹ. Open 14h chiều CN 3/3 3-3
Thiên Long - Hoàn Mỹ
Thử Nghiệm Từ Mã Nguồn Tại : http://gamezone.vn